België is een echt fileland. Het ene filerecord na het andere sneuvelt. In 2011 telden we 853 uren dat er méér dan 100 km file stond op onze wegen. In 2017 was dat al 1.400 uur.

Eén van de oplossingen om het fileleed te tackelen is thuiswerk. Ook de overheid beseft dat dit een goede piste is om de druk op onze snelwegen te verlichten. Niet iedere job leent zich tot thuiswerk. Wij maakten een lijstje van 7 beroepen die je perfect – gedeeltelijk of helemaal – van thuis uit kunt uitvoeren. Wie weet wordt jouw job wel nummer 8 in dit rijtje.

1. Verschillende functies in ICT

Veel jobs in de informatica zijn ideaal voor mensen die graag thuiswerken. Ontwikkelaars, programmeurs, webdesigners en andere mensen die coderen, software optimaliseren en websites maken, kunnen hun taken zonder probleem thuis uitvoeren.

2. Jobs in de financiële sector

Finance is een sector die heel wat kansen biedt om regelmatig van thuis uit te werken. Zakelijke analyses maken, financiële plannen uittekenen, de boekhouding beheren en nog heel wat andere opdrachten kunnen zelfstandig worden uitgevoerd. Om te rapporteren en aan vergaderingen deel te nemen, moet men natuurlijk wel aanwezig zijn in het kantoorgebouw.

3. Medewerker public relations

De pr-afdeling bekommert zich om de communicatie van de organisatie met de buitenwereld. Men bewaakt er het imago door goede contacten te onderhouden met de pers, klanten, potentiële klanten en alle andere relaties. Een pr-adviseur doet dit door belangengroepen te informeren via bijvoorbeeld persberichten en mailings. Regelmatig een dagje thuiswerken is zeker een mogelijkheid.

4. Journalist, vertaler of copywriter

Journalisten, vertalers en copywriters zijn allen op hun eigen specifieke manier bezig met taal. De rode draad is het eindresultaat: een vlotte tekst die het doel dient. Veel van deze schrijvende mensen doen dit als freelancer en werken sowieso van thuis. Maar ook voor schrijvers die in vast dienstverband werken, is het thuiskantoor een passende werkplek.

5. Grafisch vormgever, illustrator en tekenaar

Illustratoren die het beeldmateriaal bij teksten verzorgen, creatieve vormgevers van onder andere huisstijlen en ook meer technische tekenaars van bijvoorbeeld bouwplannen, zijn logische thuiswerkers. Na een briefing of de nodige technische instructies kunnen ze zelfstandig aan de slag met het uitvoeren van hun opdracht.

6. Lesgevers en leerkrachten

Vanzelfsprekend moeten leerkrachten aanwezig in het leslokaal om hun studenten wegwijs te maken in de leerstof. Het voorbereidende werk kan en gebeurt meestal thuis. Het gaat dan niet enkel over de lessen zelf, maar ook het opstellen van examens, verbeterwerk en andere administratieve taken.

7. Academisch onderzoeker

Wie in het hoger onderwijs uitmuntend presteert, kan ervoor kiezen een academische carrière uit te bouwen. Dit is niet voor iedereen weggelegd. Je moet uniek onderzoek verrichten en er over publiceren. Veel van dit studie- en schrijfwerk kan je perfect van thuis uit doen.